Bestyrelsen

Mød FADA's bestyrelse for studieåret 2019/2020. Formand, næstformand og kasserer sidder hver for to år ad gangen med formandsposten på valg i lige år og næstformands- samt kassererposten i ulige år.

René Gyldenlund Pedersen

Formanden

René er foreningens formand og har haft posten siden foreningens grundlæggelse i 2017. “Min nuværende rolle er primært at holde overblikket over de forskellige dele, uddelegere opgaver samt have kontakt med samarbejdspartnere. Min interesse i foreningen er primært på at få skabt noget opmærksomhed omkring audiologien, både ift. mennesker udenfor studierne, men også ift. de muligheder, vi som studerende har under og efter studietiden."

Ann Schöler Raadahl Hermansen

Næstformand

Ann er foreningens næstformand. Hun er primært ansvarlig for FADAs udvalg og hjælper formanden med kontakt til samarbejdspartnere og medlemmer.

Anna Hae Jin Jessen

Kassereren

Anna er foreningens kasserer. Hun er primært ansvarlig for FADA's økonomi - indtægter, udgifter og regnskabet generelt. Selvom Anna studerer på tredje semester og derfor er relativt ny indenfor audiologien, så har hun allerede godt styr på faglighederne og viser et engagement, der er svært at finde andre steder.

Benedicte Degn Mikkelsen

Sekretær

Benedicte er foreningens sekretær. Hun sørger blandt andet for at tage referat til bestyrelsesmøder og sende nyheds- og velkomstbreve til medlemmer. Derudover tildeler Benedicte også en mentor til de nye medlemmer i FADA i samarbejde med kasseren.

Lamies Abdalla

Bestyrelsesmedlemmet

Lamies er bestyrelsesmedlem i foreningen.


Andre tillidsposter

Jonas Martin Smidt

Bestyrelsessuppleant

Jonas er suppleant for bestyrelsen, og træder til, når et ordinært bestyrelsesmedlem ikke har muligheden.


Simon Blanco Lon With

Revisoren

Simon er revisor. Han sørger for at alt økonomisk går rigtigt til ved at tjekke vores regnskab. Derudover har han diverse små roller og opgaver, og må næsten siges at være foreningens altmuligmand.