Medlemsområde

Vores Interne forum

Bestyrelsen og udvalgsansvarlige bruger kommunikationsværktøjet Slack til at holde hovede og hale i alle projekter, dokumenter og tiltag.

Vores Eksterne forum

FADA har lavet et forum på reddit, hvor alle med en interesse i audiologi kan være med. Du kan både få fat i os derinde og andre audiologiinteresserede.

Vores informationer

Til at samle informationer bruger vi Trello, der mere eller mindre er en digital version af et kæmpe whiteboard med en masse Post-ITs.

Dokumenter

Da vi er en non-profit-forening er vi sponsoret af Google, der sørger for blandt andet Google Drive, som vi bruger til dokumenter og præsentationer. Via foreningskontoen, har bestyrelse og udvalg altid adgang til alle de informationer, de har brug for.

E-mails og kontakter

Udover Google Drive, så har vi også vores foreningsmails i Google Mail. Altsammen for at sikre, at mails havner hos de rigtige mennesker og ikke er tilknyttet personlige mails.